Blog

KringPower voor Woningcorporaties en Vve's

Zonnepanelen op gemeenschappelijke daken

Steeds meer woningeigenaren plaatsen zonnepanelen om in de eigen (groene) energiebehoefte te voorzien. De verwachting is dat de komende jaren vol ingezet wordt op het plaatsen van zonnepanelen op o.a. gevels, daken, langs wegen en op zee. De zonnepanelen moeten slim ingezet worden om de energiearmoede te verlagen en desgelijks het behalen van de klimaatdoelen.

Er valt nog veel winst te behalen met betrekking tot het plaatsen van zonnepanelen op daken van Vereniging van Eigenaars (VvE) en woningcorporaties. In de praktijk blijkt het organiseren van zonnepanelen op gemeenschappelijke daken ingewikkeld te zijn.

Het draagvlak onder de bewoners is het startpunt voor het plaatsen van zonnepanelen op de gemeenschappelijke daken. Het betrekken van de bewoners is essentieel in dit gehele proces. Het blijft immers een gemeenschappelijk dak. Het proces wordt versoepeld als de juiste kennis omtrent het plaatsen van zonnepanelen alle bewoners bereikt. Rekening houdend met het technisch niveau van elke bewoner. Je zult merken wanneer de kennis omtrent zonnepanelen(installatie), kosten, opbrengst en het eigen energieverbruik de bewoner bereikt, ook het draagvlak groeit om over te gaan op zonnepanelen. Daarnaast zijn er ook andere factoren die van invloed zijn bij het plaatsen van zonnepanelen. Hieronder worden een aantal beschreven:

  1. De beschikbare (dak)ruimte

De exacte ruimte (in m2) die beschikbaar en geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen. Dit betreft de ruimte op bergingen, tuin, balkon en uitbouw met uiteraard een goede zoninval. Op basis van de afmetingen kan berekend worden hoeveel panelen maximaal geplaatst kunnen worden mits de (dak)constructie dit toelaat.

  1. De draagkracht van het dak

Zonnepanelen zijn beschikbaar in verschillende soorten maten. Hoe groter het opwekkend vermogen van een zonnepaneel, hoe groter het zonnepaneel is. Dit betekent tevens ook hoe groter het paneel, hoe zwaarder het is. Gemiddeld gezien is één paneel 23 kilo. Bij het plaatsen van meerdere panelen is het raadzaam om de draagkracht van het dak te berekenen, door een constructeur. Op basis van de afmetingen en het draagkracht kan je precies berekenen hoeveel maximaal aantal zonnepanelen op het dak geplaatst kunnen worden.

  1. Het toekomstig onderhoud

Zonnepanelen hebben een gemiddelde garantietermijn tussen de 20-25 jaar, maar gaan in de praktijk veel langer mee. De zonnepanelen staan voor een lange tijd op het dak en het eraf halen van de zonnepanelen is kostbaar. Alvorens het plaatsen van de zonnepanelen is het daarom tevens goed om te kijken naar de technische staat van het dak. Dit is niet alleen goed voor de draagkracht van het dak, maar ook voor (toekomstig) onderhoud. In veel gevallen is het beter om eerst het dak van onderhoud te voorzien, en dan pas de panelen te plaatsen. Dit ten behoeve van de kosten en ook de draagkracht van het dak.

  1. De gemeenschappelijke ruimte

Binnen een complex is er een individuele en een gemeenschappelijke ruimte. Al de energie die gebruikt wordt in de entree, hal, trappen, terras en lift valt onder de gemeenschappelijke ruimte. De energie hiervoor kan opgewerkt worden met behulp van zonnepanelen. Dit proces is minder complex. VvE’s en woningcorporaties kunnen al een grote stap maken om deze ruimtes te voorzien van groene energie. De lange levensduur van zonnepanelen in combinatie met de huidige energieprijzen is de terugverdientijd aanzienlijk korter geworden.

Heb je (nog) vragen over de gemeenschappelijke dakconstructie, het vergroten van de draagvlak onder je eigen huurders en/of over praktische toepassingen van het plaatsen van zonnepanelen op een gemeenschappelijke dak? Stuur ons een e-mail: groen@kringpower.nl of vul het onderstaand formulier.

Vul ons formulier in! Dan nemen wij contact met je op!